En passende tilnærming til en synsk seanse

Fordi ingen kan spå fremtiden med 100% sikkerhet, bør man ikke anse resultatene av en klarsynt reading som absolutt sikker. Verden er vakker fordi den er uforutsigbar, og det er livets uforutsigbarheter som gir en person styrke og mot til å takle vanskelige tider, fordi man vet at tilværelsen blir bedre en dag. Å nyte vakre stunder er viktig, fordi en vet ikke hvor lenge de vil vare.

screenshot_694

En klarsynt reading er intet mer enn den synskes sannsynlighetsberegninger vedrørende fremtiden til en bestemt person.Disse kalkuleringene er basert på den nåværende tilværelsen til personen som blir lest. Hans eller hennes fremtid vil også være påvirket av den handlingsforløpet som velges. Essensen i en klarsynt reading er å veilede en person som ikke klarer å håndtere livets usikkerheter.

Klarsyntes lesninger forsøker å avdekke en persons skjulte potensialer og foreslå den beste veien videre, basert på personens muligheter. Disse forslagene er basert på sannsynlighetsberegninger og tenderer til å slå feil. Derfor, hvis en person konsulterer en synsk person, må han eller henne kun anse resultatene og forslagene som veiledning. Han eller hun må være årvåken, og utvikle videre handlingsforløp ved å vurdere omgivelsene og deretter veiledningen.