Dynamiske relationer

En forklaring på synske lesninger

Klarsynte readings er en metode for å ekstrahere informasjon som kan brukes til å tolke situasjoner og hendelser man lurer på. Informasjonen man kan trekke ut er ikke normal informasjon men en særskilt type av informasjon som ikke kan fås tak i gjennom fysiske sanser som berøring, hørsel og syn ...

En kort beskrivelse av klarsynte

Klarsynte er en gruppe av synske mennesker, som kan se syner av fjerne hendelser, personer og steder. De kan også forutsi hendelser i fremtiden gjennom deres synske evner. Et annet ord for fenomenet klarsynthet er clairvoyance, et fransk ord som er dannet ved å kombinere to ord. Disse er clair, ...

En forklaring på en synsk aflæsning  

Ved en synsk aflæsning fremkommer der informationer ud over det sædvanlige og de mest almindelige og grundlæggende teknikker, der anvendes af de synske aflæsere er clairvoyance. Synske læsning er en metode hvor der fremkommer oplysninger og derefter bliver disse oplysninger brugt til at fortolke situationer og begivenheder. De oplysninger der ...

En kort forklaring af Clairvoyanter

Clairvoyante mennesker er født med en evne til at se fremtidige hændelser. Clairvoyante er en type af synske mennesker. Det er dem, der er velsignet med den synske evne til at se fjerne ting, personer og steder. De kan også forudse begivenhederne i fremtiden gennem deres klarsyn . På grund ...